btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

1993
DANZIG GRUPPEN      REGNSKAB
INDTÆGTER
KONTINGENT                                               5810,00
INDSKUD                                                          750,00
AUKTIONER                                                     256,00
DIVERSE                                                            340,00
  

U D GI F T E R

KONTINGENT TIL DFF OG DFU                    2080,00
PORTO                                                                   1121,00
TRYKOMKOSTNINGER                                     2802,40
KONTORARTIKLER                                              156,25
MØDEOMKOSTNINGER (KAFFE)                    445,12
DIVERSE
6730,77   7456,00
R E S U L T A T                                                       425,23

STATUS
GIRO KONTO                                      2587,29
LANEBEVISER                                                         3100,00
SKYLDIGE OMKOSTNINGER                                      0,00
FORUDBETALT INDSKUD     1994                        125,00
FORUDBETALT KONTINGENT 1994                    610,00
DRIFTS OVERSKUD                 1990                           50,75
DRIFTSOVERSKUD                  1991                       1027,44
DRIFTSUNDERSKUD               1992       2751,13
DRIFTSOVERSKUD                  1993                          425,23
                                                                     5338,42    5338,42

KURT SPUHR 15.01.1994
Foranstående regnskab har vi revideret.
Aalborg, den 30. januar 1994

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 30.

 


Hits: 394

Added: 09/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig