btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Hvide orne pa Danzigs gader

Medlemsblad for Danzig Gruppen 

Hvide orne pa Danzigs gader
Af Hans Vogels, Holland

Når man imellem 1925 og 1939 gik gen­nem Danzig's gader, kunne man som be­søgende
bemærke en mærkelig situation. Først kunne man møde et postbud i en uniform fra Fristaden Danzig's postvæ- sen, for kun et øjeblik senere at møde et postbud i en brun polsk uniform. Begge udbragte de post i de samme gader til de samme huse. Imidlertid kunne posten, der var i det polske postbuds taske aldrig blive udbragt af postbudet fra Danzig, og po− sten i Danzig postbudets taske aldrig blive udbragt af det polske postbud. For at sende postkort til familien i Polen kunne de be­- søgende benytte to forskellige typer post- kasser. Der var de regulære postkasser fra Fristaden og spredt ud over byen, var der også et antal polske postkasser.
Imellem 1925 og 1939 var der to helt separate post- væsener, der opererede helt uafhængig af hinanden i den indre del af Danzig by. Begge postadministrationer havde deres egne posthuse, og begge havde post­- udbringning, og begge administrationer hentede post fra egne postkassler. Konkurrencen mellem de to post­- administrationer har ofte været beskrevet som der Briefkastenstreit eller postkasse kampen. Der er klart, at det polske Post- væsen var en stærk konkurrent til Danzig's Postvæsen. Imidlertid kunne Danzig's Postadministration som en of­ fentlig institution ikke tage direkte skridt til at fjerne postkasserne fra Det polske Postvæsen, fordi det ville føre til enorme diplomatiske problemer. Resultatet var en reel kommerciel konkurrence. Begge de postale administrationer henstillede til publikum om at benytte deres specielle service, bl.a. ved at tilbyde dem opmun tringer, f eks. specielle postrater. Mange skribenter, især fra Polen, fastholder at den reelle kamp imod de polske postkas ser blev udkæmpet af Danzig's indbyg gere. I praksis blev "kampen" ført på et meget begrænset niveau. Det er mere kor rekt at tale om enkelte tilfælde i stedet for kamp.
Gennem årene ændredes størrelsen på postkasserne i Danzig et par gange. Denne artikels formål er give yderligere infor­mation omkring de nøjagtige antal og ositioner på postkasserne i byen. Den kraver også på at bevise, at en reel kamp imod postkasserne ikke eksisterede. Op­lysningerne om størrelsen af postkasserne og tildragelserne imod de polske postkas-ser stammer fra optegnelser i polske og tyske arkiver.


 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 13.


Hits: 884

Added: 05/03/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig