btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

Fristaden. Danzigs præsident, Heinrich Sahm, kom tilbage fra en jagt ved Steegen om eftermiddagen den 5. januar. Han mødtes med Senatets Udenrigskommission i en ophidset tilstand. Kommissionens medlemmer ønskede at give Schutspolizei ordre til at gerne postkk­serne. Sahm tænkte, at dette kunne ud­vikle sig til diplomatiske problemer med Polen, og han foreslog at spørge Højkommissionær General Haking om hans mening. Højkommissionæren var udpeget af landene bag Yersailleskontrakten (Folkeforbundet) for at afgøre problemer, som kunne opstå på baggrund af de aftaler, som var indgået imellem Danzig og Polen. Desværre var Højkommissionæren på ferie i England, og man måtte afvente hans tilbagekomst til Danzig. Om natten mellem den 5. og 6. januar blev nogle af, postkasserne beskadigede. På nogle af dem blev inskriptionen på postkassen oversmurt med maling eller tjære (illustration nr. 7). Postkassen på Generalkommissionærens hus i Neugarten blev malet sort/hvid/rød; farverne for det tyske imperium. (illustration nr. 8). De beskadigede postkasser blev omgående fjernede som bevis og erstattet
af nye. Den polske Generalkomissær protesterede imod overgrebet på det polske natio­nale symbol, den hvide ørn, og overgrebet på polsk ejendom. Han ønskede at

4: Det historiske polske posthus på Hevelius Platz med postkasser på begge sider af indgangsdøren

 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 16.


Hits: 440

Added: 05/03/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig