btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Danzig Nyt

Danzig Nyt 

postkasse igen brugt af Wehrwolf Det var postkassen på Langenmarkt (Nummer 3), som fik en plakat klistret på. I oktober 1932 blev postkassen Breitgasse/Damm (Nummer 11) overklistret med anti-polske slogans, igen signeret af Wehrwolf. Danzig's politi lavede, som sædvanligt, en undersøgelse af sagen; og som sædvanligt, uden resultat!
1939: Ophøret af polsk post i Danzig
I august 1939 beklagede Den polske Genaralkommissær sig over, at der var smidt affald i flere polske postkasser. Han bad Senatet drage omsorg for at undgå flere tilfælde. Nogle få uger senere, den forste september 1939, satte et angreb på Det polske Posthus på Hevelius Platz punktum for Den polske Post i Fristaden Danzig. De polske postfolk forsvarede bygningen men måtte overgive sig efter en hel dag med hårde angreb. Postkassen på Hevelius Platz overlevede kampene. (Ill. nr. 16). En postkasse blev brugt som opklæbested for proklamationen fra Gaulcitcr Forster (Ill. nr. 17), de andre polske postkasser blev fjernede fra deres pladser i byen. (Ill. nr. 18 og 19).
Efter 11 Verdenskrig
I dag kan vi se polske postkasser overalt i byen. De eneste postkasser fra Det polske Postvæsen i Danzig kan ses i Postmuseet i Wroclaw (Ill. nr. 20) og i Gdatisk. Postkassen i Wroclaw er sandsynligvis fremstillet efter krigen. Postkassen i Gdafisk Postmuseum viser, at selv i vor tid, finder manipulationer sted af propagandamæssige grunde. Ligesom i 1930 er slcramtneme på postkassen ændret for at gøre ridserne mere tydelige! (Ill. nr. 22 og 23). Men, i modsætning til i 1930, vil pressen ikke længere skrive om det, fordi det ikke længere er interessant for byens borgere.
Konklusion 
Imellem 1925 og 1939 har der været polske postkasser i Fristaden Danzig. Det totale antal er aldrig oversteget 10 postkasser. Postkasser, der blev nedtaget, er blev erstattet af andre på et andet sted, som nedstående oversigt viser.
1: 05.01.1925 - 01.09.1939:
Neugarten 27
2: 05.01.1925 - 30.10.1926:
Langgasse 57/58
03.02.1927 - 01.09.1939:
Hj. a. Breitgasse/Damm 22/23
3: 05.01.1925 - 01.09.1939:
Langenmarkt 35
4: 05.01.1925 - 01.09.1939:
An der Reitbahn 4
5: 05.01.1925 - 01.09.1939:
Walgasse 16
6: 05.01.1925 - 01.09.1939:
Olivaer Tor 2-4
7: 05.01.1925 - 01.09.1939:
Statgraben Station, indgangen
8: 05.01.1925 - ??.07.1936:
Statgraben Station, perron 2
??.07.1936 - ??.07.1937:
Ortbahnhof
??.05.1937 - 01.09.1939:
Milchkannegasse.

 

 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 28.


Hits: 731

Added: 05/03/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig