btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

sendes til London. I Danzig er bre­vet sat i strafporto med 10 Pfg.
Ved eftersendelsen til London, skal strafportoen, som jo ikke er betalt, trækkes tilbage, hvorfor bre­vet bliver stemplet med "Belastet Danzig".
Også søndagsbreve er interes­sante i denne henseende. Nedenfor vises 2 spændende eksempler.

Øverst en helsag, der udgør den danske del af portoen. Jeg er af den opfattelse, at dette brev er et unikat, i alle tilfælde har jeg ikke kendskab til andre danske helsager er benyttet til dette formål fra Danzig. Også det nederste brev er "anderledes" derhen, at brevet ikke er forsynet med det sædvanlige kryds over hele brevforsiden, som reglerne foreskriver. Krydset er kun sat hen over selve frimærket.
Der er andre spændende brev­forsendelser i min samling.

Eksempelvis ovenstående "Pestbrev", hvor der i stedet for det sorte eler røde stempel er benyttet håndskrift, for at fortælle, at brevet er decinfiseret. Underskriften "Pe­ters" er foretaget af lægen Peters, som stod for behandlingen af ude­fra kommende breve under pest­perioden. Da brevet er fra næstsid­ste dag i pestperioden, skulle bre­vet have været stemplet, idet stemp­let var til stede - men 9 Hvorfor stemplet ikke er brugt, vides ikke og det vil sikkert aldrig blive op­klaret.
Zeppelinbreve er altid noget, der pynter i en samling. Jeg er ikke klar over, hvorfor der er så høje priser på denne slags breve, der er jo masser af dem!

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 44.


Hits: 1016

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig