btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

Selv om det drejer sig om en af de blå kuverter med fortryk, så ser forsendelsen 'rimelig' ud, det er nemlig en tryksag, der meget ofte netop blev sendt i denne form for kuverter.
Også frimærkerne kan være spændende i sig selv. Her er noget fra 'overdrevet (som så meget an­det er fra Danzig); nemlig et fri­mærke med et meget specielt så r i pålydende: 250.000 Mark, der bli­ver til 250.0Q0 Mark!
Det sidste eksempel er en tre­stribe med varianten 100.000 i mid­ten.

FREI
"Frei" er en ofte set påskrift på breve fra Tyskland og Danzig. Alligevel er brevene frankeret!
Hvorfor er brevene påtegnet `Fre? (sommetider med en yderli­gere tekst), når brevet alligevel er forsynet med frimærker. Jeg har set breve både med og uden frimærker, der er påtegnet Trei' - ja, sågar et brev, der er sat i efterporto!
Hvem kan fortælle noget mere om dette emne?

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 46.


Hits: 1143

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig