btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

med * i tabellen, som med sikkerhed er tilbagedaterede.
Med hensyn til Danzig *1 b, Danzig *In, Danzig *5h og Danzig *5m mang­ler der (i skemaet) en henvisning til, at disse stempeltyper var i brug under inflationsperioden, blot i en anden ud­formning, der let kan udskilles.
Under Danzig-Neuschottland angives brugsperioden til 1925-1939.
Dette er forkert, idet Danzig-Neuschott­land kun eksisterede til 1929.

Alle stempelaftryk i tabel II, der ikke er forsynet *, hører egentlig hjemme i tabel IH (se side 27 og 28).

Vedrørende tabel III (se side 28) skriver Schifier at, disse stempler kun undtagel­sesvis kan opnå et ægthedsbevis.
Hermed stiller Schiller sig op imod "Infla-prøveordningen" efter hvilken alle mærker, der bærer et stempel, som har været brugt i frimærkets kurserings­periode, anses for at være ægte stemp­let.

I december 1964 skrev Schiller en afhandling om "Danzig - Marken mit Gebrauchtstempel" i Infla-Bericht "Neue Folge Nr. 25".
Denne afhandling fra Schdler (se side 29), er i original gengivelsen citeret med det forkerte fornavn; Georg - i stedet for Gerhard.

Artiklen er bragt af den daværende re­daktør; Leendert Smidt, Wien.
Smidt har utvivlsomt ikke selv skrevet  noget af det anførte, men har overtaget det hele fra Schiller.

Det lyder mærkeligt, når det skrives, at mange samlere har det ønske, at de selv vil "die Speu vom Weizen zu trennen" (skille klinten fra hveden) i deres Dan­zigmærker, når der til slut står, at den foreliggende opstilling kun er påtænkt til medlemmerne, og at en gengivelse af det ovenstående ikke er tilladt.

I modsætning til den foregående afhand-  ling fra Schiller fra 1957 - er tabellerne II og III nu arbejdet sammen under  overskriften; Tabel 2: Tilbagedaterede  tilfældighedsstempler (se side 23, 31).

På trods af ordene fra 1957 om, at til­bagedaterede tilfældighedsstempler altid vil blive markeret som "Stempelfål­schung Infla", står der til slut i af­handlingen, at mærker fra tabel 2 ikke vil blive signeret!

Såvel tabel 1 som tabel 2 er taget til i omfang - sammenlignet med de ældre ta­beller I, II og III.

Under tabel 1 (se side 30) er de af dr. Dub udpegede "falske stempler" stadig medtaget. Det drejer sig om de med * betegnede mærker (sammenlign med stempel illustrationerne på side 23, 31). De ikke tydbare stempler er igen anført som DANZIG *I b henholdsvis DAN­ZIG *1 h. De to Daposta stempler er dog ikke opført.
Hvorvidt den almindelige samler er be-  kendt med kendetegnet "messingstem-

 

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 11. 


Hits: 451

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig