btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr. 15 march, Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

der skulle udarbejdes en anden tegning, der omhandlede den historieske hændel­se. Således arbejdede man sig gennem forskellige udkast — både hvad angik form og størrelse — før man nåede til det endelige resultat: Et frimærke med det før omtalte motiv omgivet af en ramme af symbolik.
I foråret 1992 blev de endelige forslag forelagt Slania, der accepterede, at arbej- de videre med tre af disse. Et af disse forslag blev, efter nogle få ændringer, udpeget som det endelige og derefter  forelagt post- og telegraftninisteret til godkendelse. Blokkens endelige udseende: Den cen­trale del af blokken viser historien der fortælles om Led. da han møder den hvide ørn. I den omkringliggende ram­me er der våbenskjolde i rækkefølge visende det polske våbenskjolds udvik­ling gennem tiderne.

 

 

 

 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 17.


Hits: 847

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig