btn toggle

Galerie

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 1 - 2000 » Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, Poczta zeppelinowa

Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska.

Poczta zeppelinowa z Portu Gdansk 1932-1933.
Hans Vogels, Krzysztof Krupa (tlumaczenie i opracowanie) Poczta zeppelinowa z Gdańska.

Koniec poczty zeppelinowej.
Tabela 3 Isniejace w 2000 r. listy zeppelinowe wyslane z polskiego urzedu pocztowego w WM Gdansku.


Hits: 1594

Added: 11/08/2008
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig