btn toggle

Galerie

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 5 - 2001 » Calostki poczt prywatnych na ziemiach polskich

Calostki poczt prywatnych na ziemiach polskich.
Andrzej Garczyk.
Ryc. Admiana niebieskiego sekretnika firmy 'Merkur' z 1897 ze stemplem kontrolnym w kolorze czerwonym.


Hits: 1682

Added: 03/10/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig