btn toggle

Galerie

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 5 - 2001 » Ziemia Gdańska - Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne

Ziemia Gdańska - Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne.
Ryc. Okolicznosciowa karta firmy Merkur datowana na rok 1900.
Ryc. Karta pocztowa 'Hansy' z tekstem informacyjnym o taryfach oplat za uslugi pocztowe z 1997 r.


Hits: 1116

Added: 03/10/2008
Copyright: 2022 Danzig.org

Danzig