btn toggle

Galerie

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 10 - 2006 » Walny Zjazd Polskiego Zwiazku Filateistow w Lubinie

XIX Walny Zjazd Polskiego Zwiazku Filateistow w Lubinie.
Waldemar Piotr Wieclaw.

- Gdańszczanie w Lubinie, od lewej; Boguslaw Kopczynski, Janusz Dunst, Waldemar Wieclaw, Jerzy Bialas.


Hits: 2507

Added: 12/10/2008
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig