btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Danzig's Maskin-reklamestempler

Danzig-nyt, Danzig's Maskin-reklamestempler.
Af Ton Hulkenberg.

Medlemsblad for Danzig Gruppen,
Januar 202, Specialhaefte.

Den 15. september 2001.
Disse kommentarer er skrevet i anledning af ArGe Danzig's 65 ars jubilaeum.
Oversat fra ArGe Danzig Nr. 193 med forfatterens tilladelse.

Maschinen-Werbestempel = maskin-reklamestempel.
Werbestempel = reklamestempel.
Tagesstempel = dagstempel, annullerungsstempel.
Einkreisstempel = ringstempel.
Zweikreisstegstempel = brotype-stempler.
Sonderstempel = saerstempel.
Postämter = posthuse.
Postleizahl = post(omrade)nummer.


Hits: 2466

Added: 14/10/2009
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig