btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

I slutningen af 1920'erne og i begyndelsen af 1930'erne var de økonomiske forhold i Danzig, så vel som i Tyskland, nedslående. Internationale filatelistiske udstillinger i Danzig i 1929 og i Paris 1931 tiltrak både turisme og valu-ta, hvil­ket interesserede promoto-rerne for den internationale turis­me omkring Baltikum området. Ud fra dette groede planen om en større luft-sport begivenhed sammen­knyttet med en filatelistisk ud-stilling i Danzig - og dermed var i-deen til "Die internationale Luft-postausstellung" eller LUPOSTA født.
Danzig's Aviator og Luftsports Forening, samt Danzig's Senat og Danzig's Post Admini-stration bakkede op omkring for-slaget og planer blev lagt for afholdelsen i turist sæso­nens højdepunkt i juli 1932. Udstillings udvalget scorede en stor trumf ved at sikre den enestående deltagelse af luft­skibet LZ 127 Graf Zeppelin.
I sommeren 1931 lavede udstillingsudvalget et reklame­forlag, som skulle foretage trykningen af alle de nødvendige reklamer, samt andre tryksager og papirvarer.

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 13.


Hits: 373

Added: 09/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig