btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

 

De to korrekt frankerede ku­verter vist på næste side viser det første originale Luposta Logo fra 1931, samt det, der senere erstat­tede det første.
Det sidste logo blev også be­nyttet til reklame etiketter (se illu­strationen ovenfor), der kunne ras i ark med 100 stykker trykt i blå, rød eller violet trykt på enten hvidt el­ler gult gummieret papir.
En to-farvet udgave af etiket­terne i mørkeblå og rød kunne også fås på hvidt gummieret papir.

 

[fig.3]
Fra midten af april til slutningen afj 1932 brugte postkontoret DANZIG 5 3-liniet reklame kliche: "Besog og b den internationale luftpostudstilling Danzig . Fig. 4 over


"Einkreis"-stempeltypen findes med og uden "b", som vist nederst i fig. 4.

[fig.4]

 

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 14.


Hits: 954

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig