btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Danzig stempler - Fejl og forvirringer
Af Karl Kniep, ARGE DANZIG
"Sakset fra Arge Danzig 941"

Karl Knieps originale afhandling indeholder en masse henvisninger til andre forfatte­res artikler og tabeller, som er anbragt ind imellem Kniep-afhandlingens forskellige afsnit.
I denne oversættelse er de enkelte artikler, der henvises til - samlet sidevis.
Jeg har - for så vidt det har været mig muligt - anbragt parenteser med henvisninger til de respektive sider, hvor dette fremgår af Karl Knieps afhandling.
Kommentarer med kursiv skrift, der er indsat i parenteser, er oversætterens bemærk­ninger. Den ovennævnte fremgangsmåde er udført med Karl Kniep's tilladelse.
Jeg håber, denne ombrydning af Karl Knieps afhandling vil lette forståelsen og tjene til en bedre oversigt, når afhandlingen skal benyttes som opslag ved evt. senere brug.

Der er skrevet - og talt - meget om-kring Danzig afstemplinger (isærunderInflationsperioden) i de seneste 10 år. Temaet har været "tilfældig-beds- eller brugsstempler".

I det seneste årstid har Klaus Wolff i Berlin arbejdet på et omfattende stem­ pelkatalog.
Alle tilgængelige data er indlagt på EDB således at disse til en hver tid kan udprintes sammen med et afbildning af stemplet.
Med henblik på en afhandling over Danzig afstemplingerne - specielt i årene 1920 til 1923 - bringes nedenfor en tidsfastlagt oversigt.

De væsentligste impulser er hentet hos Gerhard Schilder, der var en af ARGE Danzig's grundlæggere. &Hier var på dette tidspunkt (1936) student på den tekniske højskole i Danzig og vendte i 1941 tilbage til sin fødeby, Hamburg. Fra 1955 til sin død i 1981 var Sehiller leder af Arge Danzig. Han var desuden Bund Philateliseher Priifer og prøver for INFLA-BERLIN
De andre, der er citeret i det efterføl-gende er eller var medlemmer i ARGE Danzig. Der er bl.a. tale om den afdøde Wilhelm Marx, der var ARGE Dan-zig's første leder (1936 til 1945), Dr. Emil Dub, der var prøver for flere områder, herunder også Danzig, samt Siegfried Stoye; der er Danzig prøver.

Sprogbruget i artiklen vil forhåbentligt blive rigtigt forstået. Ord som "post" og "stempel' har flere betydninger, således vil forståelsen af følgende måske være besværlig (dobbelttydig).

 

 

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 7. 


Hits: 1141

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig