btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG NYT

DANZ1G NYT

 

"Har posten været her?". "Ja, posten har været her, men der ingen post klag. Hvis du tager ind til byen i eftermid­dag, kan du ikke tage et par frimærker med fra posten".
Der er sikkert ingen, der vil være i tvivl om, hvordan de forskellige former for "post" skal forstås i ovennævnte sammenhæng.

Et andet eksempel: "Hvilket stempel sidder på frimærket?". Det helt korrekte svar ville være: "Ingen!" "Stemplet" er nemlig mere korrekt et aftryk af et stempel.
Således kan falskstempling og stem­pelforfalskning også have forskellige betydninger. Det første drejer sig om en imitation af et ægte stempelaftryk  - det andet kan være et ægte stempel benyttet med en vilkårlig ændret dato (tilbagedatering).

Et andet ord; tilfældighedsstempler, dækker over flere betydninger; "en provokeret afstempling" (her er der tale om "at skrive et stempel hjem", typisk ved at sende et brevkort/brev til sig selv) "en afstempling foretaget med et ægte stempel udenfor den nor­male kurseringsperiode" (man kender en på posthuset, som lige smækker et stempel på et par mærker) eller "en afstempling foretaget udenfor kurse­ringsperioden med et ægte stempel, der er tilbagedateret" (samme situati­on, som foregående, men ved at stemp­let tilbagedateres, bliver der tale om en forfalskning af stemplet).

Tilbage  til   overskriften:          Danzig stempler - der findes stempelkataloger, ingen ville finde på at sige afstemplings­kataloger, selv som dette måske ville være mere korrekt.
Ud over de i artiklen citerede kilde­steder, findes der flere kilder og offent­liggørelser, som er uvæsentlige for de videre betragtninger i det efterfølgende.

 

Det hele begyndte i 1936:
Allerede i 1936, da ARGE Danzig blev stiftet, var visse manipulationer allerede kendt.
Bl.a. kendtes efterstemplingerne på 5 Gulden mærkerne, samt brugen af stemplet Danzig lz (z i blokskrift). Det kunne lige så godt handle om et andet stempel.

Dette stempel (Danzig lz i blokskrift) er så vidt vides brugt - først taget i brug i begyndelsen af 1924 - for tilfældig­hedsafstempling af Danzig mærker, der blev købt eller indleveret til afstempling af frimærkehandlere og privatpersoner. Oplysningerne stammer fra en svarskri­velse fra "Landspostdirektionen" (se oversættelsen side 20).
Det i brevet omtalte annulleringsstempel Danzig lz, er sandsynligvis det med z i blokskrift.

Det omtalte stempel har en forgænger; nemlig Danzig 1z (z i kursiv eller skri­veskrift), der, ifølge de seneste opdagel­ser, allerede blev taget i brug i 1921. Der kendes også andre stempler, som har været benyttet til efterstemplinger.

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 8. 


Hits: 1007

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig