btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Danzig-nyt Specialhaefte

Danzig-nyt nr. 47 a - Specialhaefte.

1; Måi.
Den som vil sammensætte med Danzig 'Maschinen-Werbestempeln' (maskin-reklamestempler) må hurtigt erkende, at der ikke findes litteratur omkring dett emne.

De hidtil offentliggjorte værker (kataloger af Schüler, Rittmeister og Wolff) behandler kun dette delområde indenfor en større ramme og efter katalogiserende synspunkter. Målet for et katalog må være, at man hurtigt kan finde et bestemt stempel og dettes værdi - og det er grundlaget for dette katalog. En grov inddeling efter en- og flerdelte-stempler fulgt af yderligere opdeling efter 'Postämter' (posthuse), derpå efter reklameteksten og slutteligt efter udformningen af amnulleringssteplet (Tagestempel).

En mangel i kataloget er, at sær-og reklamestempelrne ikke er adskilte, samt at stempeltyperne (hånd-, rulle- og Maskinstempler) er opført imellem hinanden.

I dette bidrag drejer det sig udelukkende om maskin-reklamestemplerne, der er behandelt i Klaus Wolff's katalog, bind 2, del III (fra nr. 60). Denne omfatter hånd-, håndrulle- og de heri interesse værende maskinstempler.

Dat gælder altså om forst, at sortere denne stempelpakke i sær- og reklamestempler, og dernæst at behandle den anden halvdel i detaljer.

2; Indholdet i dette katalog.
I dette katalog vises og omtales kun 'Maschinen-Werbestempeln' De må derfor afgrænses i forhold til de andre stempler.

I forbindelse med den intensive forskning af dette amråde, viste det sig hurtigt, at ikke alle stemplerne efter katalog Nr. 60 var håndrulleeler maskinstempler. Således er f. eks. alle stemplerne fra Danzig 1 håndstempler. For ikke yderligere at opdele den katalogmæssige inddeling i to blokke, og der rive dem vaek hinhanden, skal disse stempler behandles kort.
->>>>


Hits: 2523

Added: 19/11/2009
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig