btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Danzig-nyt Specialhaefte

Danzig-nyt nr. 47 a - Specialhaefte.

>>
2; Indholdet i dette katalog.

Den Hidtige inddeling i håndrulle- og maskinstempler skal alstå korrigeres. I denne forbindelse vil de tre håndrullestempler (danzig 1 [nr. 69] og Danzig 5 [nr. 173 og 74]) ikke volde stort besvær. De forekommer kun i en kort periode og havde hver kun er reklame-indstats.

Anderledes er det stemplerne nr. 70-73 og nr. 155-56. Disse stempler til Førerens føldselsdag var ikke hverne/reklamestempler, men særstempler og desudenikke maskinstempler. De kunne ikke ændres i tekstelen ej heller i dato og klokkeslæt. Da de desunden blev benyttet samtidigt, skulle der alene til dette brug have været benyttet 6 stempelmaskiner.

Forskellige aftryk på det samme brev, viser at der må have været tale om håndstempler, der også blev benyttet ved skrankerne. Disse 6 stempler hører alsta ikke til i specialområdet 'Werbestempeln' eller reklamestempler.

En yderligere overaskelse var at også stemplerne nr. 60-68, 99-110 og 215 heller ikke var maskinstempler. Herfor gives følgende årsager;
- 1: Dels meget skæve stempelafryk, som sikkert ikke kunne forekomme med maskinstempel.
- 2: Forsendelsesater, der ikke ville kunne vaere afstemplet i en maskine - f.eks. korsbånd.
- 3: Parrallelanvendelse af 6 maskiner. Sa mange maskiner har Danzig's Postvæsen aldrig haft.
- 4: Afbrydelser på flere år, hvor maskinafstemplng ikke blev benyttet.
- 5: Reklame indsatsen var integreret i dagstemplet.

Disse stempler må alstå alle have vaeret håndstempler.

Dertill kommer, at nogle maskinstempler fra Danzig 5 fra tid til anden også forekommer med et indsats med bolgelinier. Disse stempler er i Wolff - bind 1 (nye udgave. Ovs.bem.) opført under nr. 90.6 - 98.0.

Det skal bemærkes, at det her brugte begreb indsata (Einsatzstücke) er brugbart i den filatelistiske litteratur og også igtigere fordi den er beskrivende. Indsatsen kan forekomme med reklame eller bølgelinier. Stempeltknologisk er der ikke gjort forskel.
->>>>


Hits: 2143

Added: 19/11/2009
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig