btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Danzig's Maskin-reklamestempler

Danzig-nyt, Danzig's Maskin-reklamestempler

>> 2; Indholdet i dette katalog.

Angivelsen af anvendelsesperioden for de villårlige og let udskiftelinge indsats er ganske vist viftig, men byder også på besværligheder, fordi der kun i undtalsestilfæde forekommer en gennemgående (ubrut) anvendelse af en bestemt indsata. I ekstreme tilfælde kan anvendelsen begrænses til den første og sidst nævnte anvendelsesdag. Dette problem vil blive behandlet nærmere.

3; Stempeltyper.

I dette katalog vil der - som tidligere nævnt - kun komme en udforlig beskrivelse af maskin-reklamestemplerne. Omkring de hidtidige fejlagtige angivelser af stempeltypen vil der komme en otale. De tidligere stempler, der er inddelt som todelte stempler, men som i virkeligheden er håndstempler (fortrinvis fra Danzig 1) og håndrullestemplerne er omtalt tidligere.

- Håndstempler.
Dag(hånd)stempler med reklametekst blev fra maj 1924 anvendt pa postkontoret Danzig 1 og fra juni 1924 ogsa pa postkondoret Danzig 5, hvormod maskinstempler først forekommer i maj 1929.

Handstemplerne kan inddeles kronologisk efter følgende opstilling,

- a) 'Landwischaftliche Austellung' Danzig-Langfuhr 16.-19. maj 1924 (katalog nr. 60-63).
Stempel Danzig ***, Danzig a, Danzig b og Danzig *c*.
- b) 'II. Danziger Internationale Messe' 2.-5. oktober 1924 (katalog nr. 64 og 99-101).
Stempel Danzig 1 ***, Danzig 5 ***, Danzig 5 *a* og Danzig 5 *b*.
- c) 'III. Danziger Internationale Messe' 5.-8. februar 1925 (katalog nr. 65 og 102-104).
Stempel: som i b) igen med ændret indskrift.
- d) 'IV. Danziger Internationale Messe' 6.-9. august 1925 (katalog nr. 105-107).
Stempel: som i b) igen med ændret inskrift.
- e) Som overfor, dog med datoen 24.-27. september 1925.
Stempel: Danzg 1 ***, Danzig 5 *a* og Danzig 5 *b*.
- f) '19. Esperanto-Kongress' 28.7.-4.8.1927 (katalog nr. 215).
Stempel: Danzig *5*, to typer.
- g) 'Internationale Briefmarken-Ausstellung' 7.-14.7.1929 8katalog nr. 68 og 110).
Stempel: Danzig 1 ***, Danzig 5 ***.
->>>>


Hits: 2451

Added: 19/11/2009
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig