btn toggle

Galerie

Gallery » Danzig - Nyt nr. 47 a - Specialhæfte » Universala Kongreso de Esperanto

Danzig-nyt nr. 47 a - Specialhaefte.

3; Stempeltyper.
- g) 'Internationale Briefmarken-Ausstellung' 7.-14.7.1929 8katalog nr. 68 og 110).
Stempel: Danzig 1 ***, Danzig 5 ***.

Sammenfatnig;
De fire forskellige stempler i gruppe a) er de tidligste og de opviser indskriften 'Danzig' uden postkontor nummer. Anvendelse i maj 1924.

Ved de mange stempler i grupperne b) til e) handler det om de samme stempler (1 fra Danzig 1 og tre fra Danzig 5) hvor kun datoen og nummeret på udstillingen er ændret. Stempel Danzig 5 *** forekommer ikke gruppe e).

Fra stemplerne i gruppe f) er der to forskellige stempler. De kan kendes fra hinanen på, at datoerne er anbracht forskelligt (se illustrationen). Formodentligt er stemplerne tidmæssigt brugt efter hinanden.

Stemplerne i gruppe g) har en tæt afstand mellem stjernerne.

XIX Universala Kongreso de Esperanto.
Danzig, 28. Junio - 4. Augusto.


Hits: 2144

Added: 19/11/2009
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig