PWF Ziemia Gdańska uploaded

Today we added 407 pages of the Ziemia Gdańska (also known as Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne) magazine. This represents literature of the Ziemia Gdanska, Klub Marynistow PZF and Klub Swiety Gabriel.

Issue nr. 1 of 2000, nr. 2 of 2000, nr. 3 of 2001, nr. 6 of 2001 and nr. 9 of 2005 were uploaded.

Danzig