btn toggle

Gallery

Gallery » Polish Propaganda cards » Znaczenie gospodareze Pomorza dla Polski

Znaczenie gospodareze Pomorza dla Polski 1930.
Wolny dostep do morza, to niezastapiona gwarancja maszej niezawislosci gospodarczecj i politycznzj.
- Najladem Ligi Morskiej i Klonjainej.
Collection RvW


Hits: 2768

Added: 15/08/2007
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig