btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » En notits om oplagstal

DANZIG NYT

 

En notits om oplagstal.
Af Michael Siegumfeldt.

 

Vedr. Estlands 2. udgave af luftpostfri­mærker, 45Mk. 2. tryk.

Er oplagstallet det samme, som antallet af solgte frimærker?


  1. udgaven blev hovedsageligt fremstil­let ved overtryk på det første luftpost­frimærke med glat gummiering.

  2. tryk af 45 Mk. har stribet gummie­ring.


Trykningen af 2. udgaven blev foretaget på arkrester og kan derfor findes med omvendte overtryk i forhold til grund­mærket. Sidstnævnte kan dog være svære at finde.
Udover forskellen på gummieringen (næsten alle mærker fra 2. udgaven er med glat gummi, men der findes mær­ker med stribet gummi), så er afstanden mellem 5 og M i overtrykket altid mere end 2 mm.

 

Antal af trykte mærker.
                1. tryk        2. tryk
5   Mk.   39800           6000
10 Mk.  30000         10300
15 Mk.   39800          5600
20 Mk.   19900         10300
45 Mk.   9900             3234
Alle mine kilder oplyser samme antal.

Alle oplagstallene er et multiplum af 100, undtagen 45 Mk.
2.tryk der blev trykt på arkrester.
Jeg har set følgende side fra Madagas­kars referencesamling fra UPI, hos en Engelsk frimærkehandler - se illustrati­onen på næste side.
Her ses det tydeligt at 45 Mk. er fra 2. tryk. Det mærkelige ved denne prøve på Estlands frimærker er at 20 Mk. var fra I Tryk. De andre kan ikke trykbe­stemmes.
Hvis disse frimærker er med i optællin­gen af trykte mærker, kan det betyde, at væsentlige mængder fra 2. tryk slet ikke er blevet solgt til publikum, og derfor kan oplagstallet være stærkt misvisende.

I KohI's: "Bricfmarken-Handbuch" tillægget fra 1928 er der en ændring af oplagstallet for Røde-kors mærkerne fra 1921, 1923 og 1926. Bl.a. fordi der er sendt filatelistiske eksemplarer til Bern (UPI) og lignende.
Der er 4 tal der går igen: 231 stk. 811 stk. 1851 stk. og 2349 stk.
Som det ses er ingen af dem et mul­tiplum af 100.
Derfor må der næsten med sikkerhed være noget galt med oplagstallet for denne
luftpostudgave.

Jeg har desværre ingen oplysninger om, hvor mange frimærker Estland sendte til UPI, men de fleste lande modtog 3 fri­mærker af hver værdi fra hvert land. I Madagaskars samling var der 3 stk af alle røde kors frimærkerne,
derfor må det antages, at der blev  mindst sendt 231 stk til de forskellige

 

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 6.


Hits: 858

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig