btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

ønske, om at det globale samarbejde måtte få gode forhold i det nye samar­bejde.
Til erindring om dette møde fik alle mødedeltagerne overrakt tre særkuverter med tekst på henholdsvis polsk, tysk og engelsk.
Presidenten tog igen ordet og fortalte, at det var Filateliforeningen i Gdansk' ønske, at mange flere udenlandske filatelister ville deltage i de udstillinger, som i fremtiden ville blive afholdt i Polen. Hidtil har der kun været for­holdsvis få deltagere fra Vesten i for­hold til deltagerne fra Polen og de øvrige østlande. Han fortsatte med at fortælle, at der bl.a. er planlagt en stor udstilling i forbindelse med en kultur­uge og den officielle åbning af Dwor Athusa (Athus Hof) til næste år.
Ikke alene eksponater og litteratur omkring Danzig filatelien er velkomne, men også eksponater med litteratur og filateli fra andre dele af verden er vel­kommen til at deltage.
Udstillingen vil komme til at foregå i selve Domus Athusa - eller i det nærlig­gende Rådhus.
Nævnere oplysninger omkring deltagel­sen i denne udstilling vil selvfølgelig blive bragt i Danzig Nyt.
Presidenten fortsatte med at fortælle om formålet med mødet. Først og fremmest skulle samarbejdet handle om udveks­ling af litteratur og forskningsresultater omkring Danzig's posthistorie og fri­mærker. Senere kunne han tænke sig, at samarbejdet også kunne udvikle sig til udveksling og bytte af frimærker og breve m.m. - herunder ikke alene Dan­zig's og polsk filateli, men filateli fra hele verden.
Han oplyste, at Gdansk filatelistforening har et stort bibliotek med litteratur omkring Danzig' og den polske filateli. Desværre var det meste af biblioteket på polsk, men en mindre del var dog på tysk, engelsk og fransk. Alle skulle være velkomne til at låne fra dette bibliotek. Lån skal dog foregå gennem de respektive medlemsklubber. Ligele­des er medlemmerne i de respektive klubber velkomne til at besøge Dom Filatelistyka og biblioteket, der har åbent alle dage fra kl. 8 til kl. 15 -mandag og torsdag dog til kl. 18.
Frimærkehandelen har åbent hver dag fra kl. 10 til 18 undtagen søndag. Mandag er den store mødedag, hvor mange medlemmer kommer for at bytte m.m.
Hr. Kniep foreslog, at Gdansk Filate­listforening oprettede en undergruppe, der specielt havde interesse for Danzig. Denne polske gruppen skulle bl.a. omfatte medlemmer, som kunne over­sætte polsk til henholdsvis engelsk og tysk, således at det fremtidige samarbej­de kunne afvikles uden sproglige be­sværligheder.
Presidenten mente, at det indenfor kort tid ville være muligt at oprette en sådan gruppe, der ud over eventuelle person­lige kontakter også kunne formidle kontakten ikke alene til de implicerede klubber i Tyskland, USA og Danmark, men til alle interesserede frimærkeklub­ber i hele verden, der vil være interes­seret i et samarbejde.
Konklusionen af mødet blev, at det internationale samarbejde skal ledes fra Gdansk. Fra Gdansk vil der blive ud­sendt bulletiner og andre meddelelser direkte til de interesserede klubber på et sprog, som aftales forud. Den danske gruppe vil, som den eneste gruppe få

 

 

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 25.


Hits: 57

Added: 05/04/2019
Copyright: 2019 Danzig.org

13,386,850 total views, 5,845 views today

Danzig