btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Nyopdaget Nyrestempel fra Danzig
af Curt Hosoy og Edward Hadat.

 

I forbindelse med mit besøg hos Ed­ward Hada§ i Gdaiisk og Hada§' besøg hos mig kom vi på sporet af en ny variant af Danzigs Nyrestempler, der blev benyttet i tidsrummet 1825 -1832.
Hada§ har en meget stor samling af breve - og deraf ca. 61 breve med Nyrestempler. Disse, sammenholdt med mine egne ca. 45 breve, var til­strækkeligt materiale til, at vi sammen kunne "bevise", at der måtte eksistere en stempel variant, som endnu ikke er beskrevet.
Desværre er materialet ikke omfatten­de nok til, at vi med nøjagtighed kan fastlægge tidsrummet, hvori varianten forekommer.
Af det hidtil kendte materiale fore­kommer der ialt 3 versioner; nemlig Nyrestemplet uden ramme (1 type) benyttet 1.7.1825 - 22.11.1826 og Nyrestemplet med ramme (2 typer; S4 og S5) henholdsvis benyttet 15.3.1825 - 8.1.1928 (S4) og 7.3.1827 -3.12.1832 (S5).
Klaus Wolff skriver i sit katalog, (måske på grund af mine breve til ham), at dette typeantal endnu er åbent!

Klaus Wolfs to typer af Nyrestempler er beskrevet således: Type S4 (benyt­tet 15.3.1825 - 8.1.1828) med regu­lær, rund bue i øverste del af rammen og buttede ender. Type S5 (benyttet 7.3.27 - 3.12.1832) med en fladere øverste del. Sidstnævnte (S5) nævnes at være deformeret på et senere tids­punkt.
Ved hjælp af forstørrelser af samtlige brevstempler taget på overheadfilm kan vi vise, at der mindst forekommer 3 typer, der alle er deformerede -måske 4 typer! Beviset for de tre forskellige typer ligger henholdsvis i længden af »DANZIG.« dels i endebu­erne, som findes i buttede og mere "spids-ovale" former. Sidst - men ikke mindst - der er forskellige afstande fra »DANZIG.« til den øverste bue.
Til forsat analyse af nyrestemplet beder vi de medlemmer, der er i besiddelse af nyrestempler om at få en fotokopi af stemplet/stemplerne. Medlemmerne kan selv forsøge sig frem på grundlag af nedstående ek­sempler.
De 3 næste sider viser en oversigt over frimærkernes omskiftelighed i Danzigområdet, samt Wolff's nye stempel opdeling med betegnelser og brugsperiode.

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 8.


Hits: 888

Added: 09/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig