btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 18 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

Lipski meddelte, at han ikke anede hvad von Ribbentrop talte om, og han lovede at lave nogle forespørgsler. Under et andet møde den 2. december erklærede Lipski, at det kun var historiske hændel­ser, der var brugt som motiver på fri­mærkerne, og at de derfor ikke kunne være sårende. Han formodede, fordi der var tale om særfrimærker, at frimærkerne kun ville i cirkulation i en kort periode. Berlin ønskede stadig mærkerne trukket tilbage.
Den tyske ambassadør i Warschawa modtog den 29. november et brev med ordre om at tale om de polske frimærker i det polske udenrigsministerium. Først og fremmest skulle han fremlægge en protest imod 15 groszy mærket, selv om dette 'kun' skulle bruges til posten imel­lem Danzig og Polen. Han skulle desuden forsøge at få tilbagekaldt hele serien.

Det polske udenrigsministerium erklærede i midten af januar, at der ikke ville blive sendt yderligere forsyninger til de polske postkontorer. Kun de små lagre, der befandt sig på posthusene, ville blive solgt. Fremover ville frimærkerne blive ændret på den måde, at symbolerne for den tyske overgivelse ville blive fjernet. Frimærkerne til brug for polsk post i Danzig ville ikke blive ændrede, idet disse mærker ikke havde nogen politiske intentioner. Handelen mellem de polske adelsmænd og købmændene fra Danzig skulle ses som et tegn på Danzig's økono­miske betydning for Polen.

15 groszy frimærker blev virkeligt ændret og genudsendt den 2. marts 1939 med de lovede ændringer - dog uden yderligere omtale fra Postadministrationen. Hjelmen og sværdene blev udskiftet med et orna­ment indeholdende våbenskjoldet for Po­len og Litauen, samt liljen fra Jadwiga's våbenskjold.

Den 8. januar 1939 udgav Fristaden Danzig en frimærkeserie på 'Tag der Breifmarke' - dagen efter blev frimær­kerne frigivet til salg. Med disse frimær­ker blev den tyske forhistorie i Danzig fremhævet.
5 Pfennige mærket viser tre tungt bevæb­nede riddere fra Artus broderordenen ridende til den årlige maj-turnering. Denne turnering var en del af de festlige maj-lege og var omgivet af parader med raske unge mænd og dansere. Turnerin­gen var vigtig for eksamineringen af de raske borgere. Enhver mand, der modtog borgerskab i byen, fik nemlig tilladelse til at købe våben og til at øve sig i og prak­tisere våbenbrug, fordi de skulle deltage i forsvaret af byen, hvis dette var nød­vendigt. (Illustration nr. 10)
10 Pfennige mærket viser underskrivelsen af neutralitets deklarationen mellem Sve­rige og Danzig under den Svensk-polske krig den 18. februar 1630. Dette skete under Polens krig imod den svenske kong Gustav Adolf, der ønskede at dominere hele Østersø område og underlagde sig Livland, Kurland, Litauen og West-Preu­Ben, der ellers var domineret af Polen. Gustav Adolfs modstander var den pol­ske kong Sigismund III, der havde gjort krav på den svenske trone. Denne krig havde kostet Danzig store økonomiske udgifter og militære tab.
For at komme af med disse udgifter og tab, samt som en protest imod Polen, underskrev Danzig i 1630 en neutralitets deklaration med Sverige. (Illustration nr. 11)

15 Pfennige mærket viser tilbagetræk­ningen af de franske styrker under ge­neral Rapp den 2. februar 1814. En sejr for de forenede Preussisk og russiske hære, der tvang byen til at overgive sig -den preussisk administration kom tilbage til Danzig igen. (Illustration nr. 12)

 

 

 

 

 

årgang.Nr.18 April 1994, Seite 22.


Hits: 162

Added: 09/04/2019
Copyright: 2020 Danzig.org

Danzig