btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen 

hurtigt at kunne komme i kontakt med sine delegationer, ligesom det var vigtigt,
at fremmedes diplomatiske post ikke blev forsinket. Derfor blevder startet en luft­– post rute imellem Tallinn (Reval)- Helsingfors, hvilket blev publiceret d. 4.2.1920.
Estland havde som hjælp til frihedskrigen fået nogle engelske fly af typen Avro 504 og fra Finland nogle Franske Breguet 14 fly. Ved hjælp af disse fly blev posten nu bragt ud og ind af landet.
Dette blev den første regulære luftpostrute i Nordeuropa og den 3. første i verden. I starten skulle al post fra Estland be fordres på denne måde uden særlig afgift. Den 12.2. blev det imidlertid bekendtgjort af postchefen; Rikand, at der var så lidt plads i flyverne, at kun anbefalet post ville blive medtaget. Se illustration 1 og 2. Den 13.2. blev det offentliggjort, at man påtænkte at udgive et luftpostfrimærke på lydende 5 Mark. Det skulle være med til at financiere den dyre transport.
Den 20.2 blev tillægsportoen vedtaget af regeringen.
Den 2.3. blev det offentliggjort, at luft postforsendelserne skulle mærkes "dhu postiga", og at tillægget for luftpost var 5 mark.
Tillægget gjaldt pr. 15 gram for breve og postkort.
Det særlige luftpostfrimærke på 5 mark udkom dog først d. 13.3. 1920.
I mellemtiden skulle breve opfrankeres med 5 mark med alm. frimærker, som luftpost gebyr.
Posthusene fik allerede d. 11. eller 12.3. 1920 luftpostfrimærkerne og brugte disse samme dag på de indleverede forsendelser, der alle blev stemplet d. 12.3.1920. Der kendes enkelte stemplet d. 11.3.
Breve indleveret d. 13.2. blev frankerede og afstemplede samme dag. Den 14.3. var en søndag, hvorfor post husene var lukkede. Om morgenen den 15.3. afgik den sidste postflyvning, idet isen brød op samme dag, og man kunne genoptage sejladsen til Finland d. 16.3.
Se Illustration 3.
Flyvningen var under alle omstændigheder ophørt, da der i Helsingfors ikke fandtes en lufthavn, hvorfor flyene kunne lande på isen.
Derfor er det kun muligt at have dette luftpostfrimærke ægte brugt, hvis det er

Illustration nr. 2.
Brev sendt fra Tartu d 28.2.20,
censureret i Tallinn og fløjet d
2.3 20. Ankomststemplet i
Helsingfors d 2.3 20.
Brevet er frankeret som alm.
udenlandsbrev 125 p. og skulle
derfor ikke være sendt med fly
til Finland, idet det ikke er
sendt anbefalet


 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 9.


Hits: 512

Added: 28/02/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig