btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 19 » Danzig Nyt

Danzig Nyt

lemtiden skulle Danzigs indbyggere stoppe enhver agressivitet imod Det polske Postvæsen, såsom ødelæggelse af postkasser (ill. nr. 9). Danzig's Schutspolizei blev beordret til at beskytte postkasserne (Ill. nr. 10).
Den 6. januar sendte Fristadens Senat4et officielt protestbrev til Polen's Repræsentation i Danzig, der meddelte, at udvidelsen af den polske postservice var en overtrædelse af tidligere aftaler. Senatet insisterede på, at de polske postkasser blev fjernet og den polske postudbringning i Danzig blev stoppet. Et tilsvarende brev blev afsendt til general Haking, Højkom.daissionæren fra Folkeforbundet. Senatet bad Højkommissionæren om at afgøre, hvorvidt Polen havde tilladelse til at udvide sin postservice i Danzig under henhold til de indgåede aftaler . Senatet bad ham også om at beordre Det polske Postvæsen til at standse ekspansionen af

8: Det tyske emperiums farver malet på postkassen udenfor postkontoret i Langgasse. 

 

 

arg.Nr.19 September 1994, Seite 18.


Hits: 164

Added: 05/03/2019
Copyright: 2020 Danzig.org

Danzig