btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 20 » Danzig Nyt

 

Danzig Nyt

 

DANZIG Gruppen:

Formand:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg Ø
Telf.: 98 - 15 92 62


Næstformand:
Alex Sørensen
Thyeho Brahes Alle 31 II
2300 København S
Telf.: 35 - 55 27 00

Kasserer:
Kurt Spuhr
Sløjfen 11
3060 Espergærde
Telf.: 42 - 23 35 51

Sekretær:
Curt Hosny
Vejrholm 27
9220 Aalborg ø
Telf.: 98 - 15 92 62

DANZIG NYT:
Redaktør og annoncer:
Curt Hosny

Postgirokonto 7 95 20 82 
ISSN nr. 0905 - 4839

DANZIG NYT er et gratis, postomdelt medlemsblad for DANZIG GRUPPEN. Bladet udkommer 4-5 gange årligt.
Løssalg dkr. 25.- pr. nummer frit tilsendt.

Medlemskab i DANZIG GRUPPEN koster: 
Seniorer: dkr. 135.- årligt.
Juniorer (under 18 år): dkr. 70.- årligt.
Indmeldelsesgebyr:
Seniorer: dkr. 125.- en gang for alle.
Juniorer: dkr. 75.- en gang for alle.

INHOLD:

Forside billedet:
Graf Zeppelin Impressum............... 2
Fra Formanden ......... ................... 3
Legenden om den polske konge .....  9
Luposta 1932 ............................... 11
Posttakster fra Bayern ................. 33
Frimærkeklubben i Oflag IIC ..........34
Fra min samling ........................... 41
Frei påtegninger .......................... 46

Indheftet:
Girokort (brug det)
SpØrgeskema.
Medlemsliste pr. 1.11.1994.
Biblioteksfortegnelse 1994/95

Annoncepriser:
1/1 side    dkr. 100 pr gang
dkr. 400 pr ar
1/2 side    dkr.  65 pr gang
dkr. 220 pr ar
1/4 side     dkr.  40 pr gang
dkr. 160 pr ar
1/8 side      dkr.   25 pr gang
dkr. 100 pr ar

Bemaerk: Alle artikler og illustrationer er omfattet af copyright.
Alle former for kopiering og gengivelse af indhold og illustrationer (også i udsnit) er kun tilladt efter nær­mere aftale med redaktionen.

 

 

 

 

Nr. 20 December 1994, Seite 2.

 

 


Hits: 190

Added: 09/04/2019
Copyright: 2020 Danzig.org

Danzig