btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 15 - March » Danzig - Nyt nr. 15 march, POLSKA'93

DANZIG NYT

Af Keld Sørensen.

Verdensudstillingen
POLSKA'93

 

I forbindelse med større nationale og internationale filatelistiske udstillinger, udgives og sælges der som regel flere forskellige filatelistiske objekter —enkeltmærker, blokke og helsager — der både skal gøre opmærksom på udstillin­gen, men også være med til at betale en del af udgifterne i forbindelse med sådanne arrangementet
Verdensudstillingen POLSKA '93 har, og vil også benytte sig af ovennævnte muligheder. Allerede i december 1990 blev der for første gang udgivet et fri­mærke med en tilhørende vignet, visen­de udstillingens logo med POLSKA '93. Siden da er og vil der udkomme adskilli­ge enkeltmærker, blokke.og ark, der med forskellige motiver og udstillingens logo gør opmærksom på verdensudstillingen i Poznan. Og når udstillingen åbnes den 7. maj vil der blive udgivet en blok -både takket, utakket og som essay - med motiv som vist på modstående side.
Motivet til blokken »Historien om den hvide ørn« er hentet fra den polske historiebog. Det polske nationalsymbol viser en hvid ørn på en rød baggrund.
Oprindelsen til dette symbol har sit udgangspunkt i legender forbundet med området Storpolen. Det var i dette områ­de, de første tanker om en polsk rige opstod. Og centrum for dette historiske område er Poznan, Historien fortæller at den sandsynlige grundlægger af den pol­ske stat, Lech, sammen med sine solda­ter var på vej i nærheden af Gniezno og her så de en hvid ørn i en rede. Det blev betragtet som et godt tegn, og man besluttede at bosætte sig der.
Denne historie danner grundlaget for blokkens motiv.
Opgaven at få motivet gjort til »frimær­kestørrelse« blev overdraget til en kunst­ner fra Poznan: Andrzej Jeziorkowski. Og det blev besluttet at overdrage grave­ringen til Czeslaw Slania.
Slania er kendt for sine mange smukke graveringer. Han har også tegnet og gra­veret mange frimærker fra Polen. Det sidste i 1956 før han forlod landet for at bosætte sig i Sverige. Der var så en anledning til igen — efter 35 år — at bruge sin kunst for sit fædreland.
I 1991 fyldte Czeslaw Slania 70 år. Og i denne anledning blev der afviklet en stor udstilling med Slanias tegninger grave­ringer på Post- og telekommunikations-museet i Wroclaw.
Direktøren for det polske postvæsen mødte ved denne lejlighed Czeslaw Sla­nia, og han blev anmodet om at gravere udstillingsblokken til POLSKA '93, hvilket han indvilgede i.
Motivet var allerede kendt fra adskillige  malerier, men ingen af disse var umid-  delbart brugbare. Så det blev besluttet, at

 

 

 

 

 irgang. Marts Nr. 15 March 1993, Seite 16.


Hits: 232

Added: 05/04/2019
Copyright: 2022 Danzig.org

Danzig