btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig-nyt nr. 38 - August 1999 » Danzig-nyt nr. 38 - August 1999

Danzig Nyt nr. 38, page 1 and 32, August 1999.
Brevet er skrevet i Danzig den 31. januar 1759.
Bagsiden; Forwarder; Pieter de Vries (Ingen sted-angivelse, men det vides fra andre breve, at han boede i Amsterdam).
Forsiden; Dobbelr takst indikator og 3 Livres (ikke 34), 'Teksten' over Bordeaux er kontrollerens navn.
Ankomst i Bordeaux den 24. februar 1759.


Hits: 1954

Added: 07/11/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig