btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 25 - June 1996 » Den første Przedborz-udgave, af Keld Sørensen

Meldemsblad for Danzig Gruppen. Danzig Nyt Nr. 25, Juni 1996, 7 årgang.

Den første Przedborz-udgave.
Af Keld Sørensen.
Forfalskninger.
- Forskellen på ægte bypostmærker, til venstre, og falske, til højre, er punktet i ørnens venstre vinge. Dette punkt ses kun delvist eller mangler helt på falske mærker. Sesuden er værdibetegnelsen GROSZE også et godt sammenligningsgrundlag - ægte, til venstre, of falsk, til højre.


Hits: 2224

Added: 10/12/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig