btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Danzig luftpost (fortsat fra nr. 11)

Medlemsblad for Danzig Gruppen

Danzig luftpost (fortsat fra nr. 11)
[Af Curt Hosny]

I Danzig Nyt nr. 11 beskæftigede jeg mig med luftposten i Danzig indtil udgangen af 1923.
I det efterfølgende gøres historien færdig.

1924 - 1925: Under hele inflationsperioden havde der været et rimeligt stort behov for luftpostbefordring af breve m.m. - og folk havde - inflationen til trods - råd til at benytte denne form for hurtig postforsendelse.
Efter inflationen - med indførelsen af Gulden - var der pengeknaphed ikke alene hos menigmand, men også hos de handlende, som hverken havde varer eller kunder nok til at opretholde den hidtige standard. Når menigmand ikke tjente penge nok, .fik han ikke råd til at handle og uden handel - ingen breve, der skulle bestille nye varer.
Derfor kan det fastslås, at luftpostbreve fra (og til) Danzig er forholdsvis sjældne fra 1924 og skaber dermed et "skarpt hjørne" for Danzigsamleren, breve fra perioden i al almindelighed og luftpostbreve i særdeleshed er sjældne. 1924 har også et højdepunkt - Zeppelin-brevene!
For første gang var det muligt at sende et brev med Zeppelin-post direkte fra Danzig; nemlig med Luftskib ZR 3 fra Frederikshafen til Lakehurst den 12. oktober 1924.
En anden ting med speciel interesse for Danzig-luftpost-samleren er et ungarsk særstempel for en flyvning til Danzig. Flyvningen startede i Budapest den 21. august 1924 og korn via Wien og Berlin til Danzig. Stemplet bærer indskriften "Logi" over en tegning af et fly. Under flyet indskriften "Budapest - Danzig".

Først i 1925 levede luftposttrafikken igen op. De finansielle forhold var blevet bedre og handlen, der igen var kommet igang, krævede igen, at posten korn hurtigt frem.

20. april 1925: Aerolloyd indsætter sine fly på ruten Danzig - Warscha-wa - Lemberg.

1. april 1924: I Marienburg i Westpreuf3en var der blevet bygget en lufthavn, idet j ernbaneforbindelserne var dårlige. På den første flyvning; nemlig den bærer forsendelserne fra Danzig afgangsdatoen 31. marts 1925. Afstemplingen vil blive nærmere omtalt under førsteflyvninger i en senere artikel.

fortsæt næste side

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 9.


Hits: 1022

Added: 06/07/2018
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig