btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 13 - November 1992 » Danzig Nyt: Deutschland

>> Danzig luftpost (fortsat fra nr. 11)

Medlemsblad for Danzig Gruppen

holdsvis Southampton på den modsatte vej. Skibene tilhørte det tyske rederi "Norddeutsche LLoyd".
Der findes ganske få af disse katapultflyvnings-breve med Danzig frankaturer. Særdeles sjældne er katapult-breve til Danzig via Southampton.
Katapult-brevene blev brugt frem til 1935.
Efter 1936 blev der kun udført "Nachbringefliige" fra Kåln-Cherbourg til disse dampere i lighed med hvad der allerede var gennemført på skibet "Columbus" i 1930-1932. Columbus havde Ingen rampe for afsendelse af katapultfly.

1932:
Dette år bringer endnu et højdepunkt for Danzig-luftpostsamleren; den inter-nationale luftpostudstilling i Danzig fra den 22. til den 31. juli. I denne anledning blev der fremstillet en serie på 5 særfrimærker (ikke luftpostmærker). Herudover fremkom et særpostkort i form af en helsag. Helsagen er privat-fremstillet med tilladelse fra både post-væsen og udstillingsledelsen.
I anledning af udstillingen fandt der en børneluftballon-kappestrid sted. Disse medbragte nogle ppstkort, der var ad-resseret til udstillingsledelsen - en meget efterspurgt sag i Tyskland.
Højdepunktet dette år var imidlertid besøget af Graf Zeppelin.
I tilknytning til udstillingen fremstille-des tre særstempler, der kendetegner de tre flyvninger, der blev gennemført i denne anledning:

1: Flyvningen Friederichshafen -Danzig, den såkaldte "Luposta-fahrt".
2: Østersø rundturen, hvor der blev nedkastet post på Bornholm (an kornststemplet med Rønne).
3: Tilbageturen Danzig - Friederich-  shafen.

På alle tre tur blev der medført post, der havde enten Danzig eller tysk frankatur. Dette forhindrede dog ikke "simlere" i at overfrankere med andre lan-des frankaturer.
Dette gælder især breve fra Schweiz, Liechtenstein, Ungarn, Østrig, Grækenland, Saar, Holland, Luxembourg, Island og Jugoslavien, der medførtes på turen til Danzig (Lupostafahrt).
De to andre ture medførte også "mixfrankere" breve, men ikke nær i samme udstrækning.

Efter 1932 udvides luftposten så betydeligt, og den gennemføres stort set efter de planlagte afgange, hvorfor en nærmere gennemgang - ud over at være uinteressant - også vil blive alt for omfattende. c. h.

Deutschland !

Efter 1.1.1993 er indskriften på de tyske frimærker Deutschland.
Denne beslutning er taget af ministeren for Post- og Telekommunikation, Dr. Christian Schwarz-Schilling i Bonn som følge af genforeningen.
Tidligere mærker med indskriften Deut-sche Bundespost bliver ikke ugyldige foreløbig meddeles det fra samme sted.

Danzig Gruppen, Danzig - Nyt Nr. 13 - November 1992, Seite 11.


Hits: 693

Added: 07/07/2018
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig