btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Et kig nedad Sw. March' gaden ind mod centrum.

 

tik, så vi byttede - og alle var glade! Vi spillede "flottenheimere" og bestilte russisk champagne til maden - det var næsten samme pris som 4 al!
Aftenen sluttede på Peters "favorit sted", hvor vi rendte sammen med nogle tyske handlere.

Lørdag den 7. maj 1993:

Hele dagen blev benyttet på udstillin­gen.
Der var mange interessante eksponater. Da vore favorit eksponater ikke er var de samme, gik vi hver for sig.
Uden nærmere aftale mødtes vi dog med jævne mellemrum på en af de små steder, hvor der serveredes al og vand. Til vor fælles undskyldning skal det nævnes, at temperaturen havde sneget sig op på 27-28 grader - og i (Mri varme skal man passe meget på vxdskebalan­cen  og det levede vi altså op til .... vi skulle ikke risikere at blive syge!

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 15.


Hits: 371

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig