btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Udstillingsblokken fra Poznari 1993.

Det skulle ske!
Der er "sensation" omkring den polske udstillingsblok, der er udgivet den 29. januar 1993 i anledning af verdensudstillingen i Poznafi i maj 1993.
Sensationen ligger i, at der er benyttet 3 forskellige størrelser nummeratorer! Normalt bliver blokkens nummer trykt samtidigt med at blokken trykkes, idet der indkobles en automatisk nummere­ringsdel i trykmaskinen.
Efter hvad der hidtil er oplyst, så er dette ikke tilfældet, når det gælden den famøse
udstillingsblok;
Poznafi '93 med vær­dien 20.000 Zl.
For at det ikke skal være løgn, så er der nemlig hele 3 forskel­lige størrelser/typer.

Type 1:
3 mm høje tal og "N°" er uden serif. Blokkens nummer er under 5.000 og opla­get er 951 stykker, der hovedsageligt er benyttet til frankering af 1. dagskuverter (ca. 600 stykker) og uddeling iblandt hono­ratiores!

Efter sigende skal der være uhyre få ustemp­lede blokke i omløb.

Nummerering type 1.

Type 2:  3 1/2  mm køje tal med seriffer på "N°". Bloknummeret er også her under 5.000 og

 

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 43.


Hits: 864

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig