btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14. Medlemsblad for Danzig Gruppen.

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

Disse forekommer imidlertid kun ret sjældent.

Idag er det ikke til at skelne om f.eks. et Neptunmærke (Michel 217 - 219) med afstemplingen Danzig lz (blok­skrift) er afstemplet i kurseringsperio­den eller om det er forsynet med et tilbagedateret annulleringsstempel.
Derimod er det sikkert, at inflations­mærker med afstempling Danzig lz (blokskrift) er stempelforfalskninger.

Som biprodukt fra en afhandling over "Innendienstrnærkerne" bragte Dr. Dub i 1950 nogle poststempler, der er fast­lagte, som værende "forfalskede".
I teksten er der angivet 12 stempler, hvoraf der her bringes en gengivelse af de 11 stempler.

Dr. Dub omtaler ikke om det drejer sig om ægte eller "eftergjorte" stempler. Illustrationen øverst til venstre "Danzig * 13 " kan overhovedet ikke tydes, men er fastlagt som et falsum, der ikke kendes som ægte brugt.

Gerhard Schiiler har (i den efterføl­gende artikel - se side 24 ) fremlagt stemplet som en "afart" af Danzig *Ib eller Danzig *lh, idet et af disse stemp­ler ligger som grundlag for "efterlignin­gen".

 

 

 

 argang Nr. 14 January 1993, Seite 9. 


Hits: 1357

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig