btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 . DANZIG NYT

DANZIG NYT

Også dette stempel står (uden stempel-farve) på listen over tilbagedaterede til fældighedsstempler.

På hele breve og løse mærker fra Infla-tionstiden er stempelfarven sort.
I violet farve forekommer LANGFUHR z med forskellige datoer jævnligt på løse, fortrinsvis dyrere mærker, fra Inflationstiden. Her er der noget, der taler for en til-bagedatering!

Sammenfattende gives der for virkelig tilbagedaterede stempler, som DANZIG al f, DANZIG al c o.s.v., følgende versioner fra Schiiler:

1957: Bliver signeret som stempel-forfalskninger.
1964: Bliver ikke signeret.
1979: Bliver værdisat i Michel kataloget med en særlig prisansættelse.

På tidspunktet for udgivelsen af "Stem-pelkataloge" i 1977 og 1979 havde ARGE DANZIG omkring 80 medlem-mer. Nu er der over 240 regulære medlemmer. Så længe afhandlingerne over Danzig afstemplingerne endnu ikke havde op-nået en fast handelspris, var der sikkert ingen, der interesserer sig for dette emne - ud over de oprindelige 80 - især var handlerne uinteresseret. Dette ændrede sig ved fremkomsten af brochuren "Bewertung der Poststempel" fra 1977 og 1979.
Det er forståeligt, at næsten alle reg-nede ud, hvad hans Danzigstempler var værd.
Tabellerne på side 32 og fremefter (gengivelse af tabellerne på side 87 til 89 i brochuren fra 1979) var også uin-teressant for handlerne. De fik mere at lægge mærke til og store ærgrelser, når mærker kom tilbage fra prøvning med markeringer som stempelforfalskninger, når de citer Michel-speeial skulle have haft en speciel værdiansættelse.

 

 

 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 18.


Hits: 765

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig