btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14. Danzigs falsk- og tilfældighedsstempler

DANZIG NYT
Oversættelse af artikelen i DBZ Særtryk hefte nr. 5 fra 1957 - side 226-227•
Danzigs falsk- og tilfældighedsstempler
Af Cerluard Schuler.

 

Det ældste kendte forfalskede stempel fra Danzig er et 2-ringsstempel. som forekommer på preuBiske konvolutter med overklæbede mærker (se side 10). Disse stammer fra den berygtede Fou-res værksted. Stempelafslaget lader sig let genkende i forhold til de ægte; idet der mangler en timeangivelse forneden i stemplet på de falske.
Desuden kendes et tilbagedateret "Hufeisen" (hestesko)-stempel; Danzig N 3, brugsperiode: 1873-1879 på Norddeutsche Postbezirk 30 Groschen (Michel nr. 26).

En egentlig "oversvømmelsesperiode" af Danzig stempler kom først i 1924. Da der dengang (i 1924) kom mode i at samle stemplede Danzig frimærker, viste det sig hurtigt, at de mærker, der var benyttet postalt, langtfra kunne dække efterspørgslen.
Man skal tænke på, at den genopståede Danzig Fristad, der - p.gr.a. Versailles Traktaten i 1920 blev løsrevet fra det tidligere Deutsche Reich - kun havde omkring 400.000 indbyggere, med en tilsvarende lille postmængde.
Det kom meget hurtigt dertil, at fri-mærkerne blev afstemplet i helark med falske og/eller tilbagedaterede stempler. De i tabel I (se side 26) under Danzig *2h og Danzig Sch. A 2 opførte stemp-ler er rene fantasi-stempler, hvorimod alle de andre anvendte stempler har ægte modstykker. (1 Schiilers originale tekst er anført *2b i stedet for *2h. Iflg. Kniep fremkommer DANZIG *2b først på et langt senere tidspunkt som et brorypestempel, der forresten er brugt meget sjaeldent).

Fra tabel II (se side 27), der indeholder tilbagedaterede stempler, skal der især fremhæves Danzig 1 z (z i blokskrift -ikke z).
Det blev i årene 1924 - 1936 udeluk-kende benyttet i "der Postkasse" (sva-rende nogenlunde til Postens Filateli i vore dage) - altså ikke ved postskran-kerne - for tilfældighedsannulleringer. Meldinger fra 1942 - hvorefter dette stempel også skulle være benyttet ved postskrankerne - kan hidtil ikke bekræf-tes.
For de øvrige stemplers vedkommende gælder det, at beskadigelser og afvi-gelser i stempelaftrykkenes farve er kendetegn, der er medbestemmende om stemplet er brugt på den dato, som stempelaftrykket viser. Den virkelige brugstid fremgår af ske-maets sidste spalte.
Alle mærker med falske stempler og til-bagedaterede datoer vil i forbindelse med en prøvning blive afstemplet med "Stempelfålschung MIT" (se også side

 

 

 

 

argang Nr. 14 January 1993, Seite 24.


Hits: 428

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig