btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 9 - 2005 » Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska

Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne Ziemia Gdańska.
Urzedowe stemple Portu Gdansk uzyte pocztowo.
Badania Znakow Pocztowych.
Hans Vogels, Tlumaczenie; Krzysztof Krupa.


Hits: 2057

Added: 11/03/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig