btn toggle

Gallery

Ziemia Gdańska - Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne.
Ryc. Calosc pocztowa ze znakiem Poczty Pruskiej z 27.02.1860 wyslana w Pucku.
Ryc. List nadany w Urzedzie Dworowym Danzig Bahnhof do Liverpoolu 16.11.1872 po 16 dniach od wprowadzenia do obiegu znaczka Michel 21, 2 i 1/2 gr.


Hits: 1943

Added: 27/09/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig