btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 4 - 2001 » Formularze telegraficzne Poczty Pruskiej

Formularze telegraficzne Poczty Pruskiej, Polnocnoniemieckiego Zwiazku Pocztowego oras Rzeszy Niemieckiej do 1875 roku czesr II.
Bernard Jesionowski.
Komisja Naukowo-Badawcza Okregu Pomorsiego PZF.


Hits: 1934

Added: 27/09/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig