btn toggle

Gallery

Gallery » P.W.F. Ziemia Gdanska nr. 10 - 2006 » Znaczek zalobny 25 gr z J. Pilsudskim ze zdeformowana ramka

Znaczek zalobny 25 gr z J. Pilsudskim ze zdeformowana ramka.
Pomorskie Wiadomosci Filatelistyczne.
Badania znakow pocztowych.
Wojciech Ziolkowski.
- Dwa znaczki 275 I O z usterka -
kriopka nad litera 'K'.


Hits: 1354

Added: 16/10/2008
Copyright: 2022 Danzig.org

Danzig