btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt nr. 26 - September 1996 » Polen 1918-1919; Ny republik og postalt kaos

Danzig-nyt, Medlemsblad for Danzig-gruppen, September 1996. 7. årgang Nr. 26.

Polen 1918-1919, Ny republik og postalt kaos.
Af Keld Sørensen.
- Verdenskringen afsluttes.
- Postal kaos.


Hits: 2518

Added: 13/12/2008
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig