btn toggle

Gallery

Danzig's Maskin - reklamestempler.

A; Danzig 5.
De forste maskinstempler med reklameindsatd blev teget i maj 1929 med et 'ring-dagstempel'.

-  Kombinationen E2 R.
Dagstempel DANZIG *5* (højre sterne laverne), reklameidsats til hørje.

*-  Als Reiseziel | erwähl sich jeder | Danzig | und seine Ostseebäder.
Danzig, * 5 *, 25.3.31. 16-17.

'Mod slutningen af 1930 blev aftrykkene af dagstemplet med kombinationen E1b R' dårligere og staerkt bulet. Derfor blev der anskaffet et nyt dagstempel, som adskiller sig fra det foregående på tre punkter. For det første står den højre stjerne lidt længere nede, for det andet er DANZIG kortere og for det tredje er tallet '5' smallere. Dette stempel fremkommer i december 1930 og beyttes til begyndelsen af 1932.
Kombinationen E2 R findes med folgende reklametekst.

*-  76 | Als Reisezile erwählt sich | jeder Danzig und seine Ost- | seebäder |
11.3.1931.
*-  91 | Benutzt die Kraftpost Dan- | zig-Marienburg visumfrei |
19.1.1931- | 14.11.1931.
*-  96 | Benutzt die Luftpost |
21.1.1931- | 20.11.1931.
*-  143a/b | Fernsprecher spart Zeit | und geld |
29.12.1930- | 7.11.1931.
*-  159/160 | Gib auf deinen Briefsen- | dungen den Absender an |
15.12.1930- | 7.11.1931.
*-  187 | Kinder hungern. Filft durch | Spenden! |
23.11.1931- | 30.11.1931.
*-  202/203 | Nimm ein Postscheckkonto, | du sparst Zeit end Geld |
23.11.1930- | 31.10.1931.
*-  227/228 | Werdet Rundkunkteilneh- | mer |
22.12.1930- | 27.11.1931.

= Henvisning; Det samme stempelmed reklameteksten il venstre (kombination E2 L) bliver behandlet under denne overskrift.


Hits: 1308

Added: 19/12/2009
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig