btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

UPI-lande.
Hvis alle luftpostfrimærkerne (45 Mk.), der blev sendt, var fra 2. trykt betyder det, at oplaget der blev solgt over skrankerne ikke er på 3234 stk, men på 3234 minus 231, hvilket giver et oplag på 3003 stk for salg til publikum.
Men hvis antallet var på 811,1851 eller 2349 stk. ?

Det rigtige svar må være i postvæsnets arkiver i Estland, hvis dette stadig eksisterer. Tiden efter 1939 har desværre ødelagt mange af Estlands arkiver.

I øvrigt må dette eksempel gælde alle frimærker uanset størrelsen af oplaget.
Spørgsmålet er nu; er antallet af trykte frimærker optalt før eller efter at post­væsnet har sendt referencemærkerne til UPI-medlemslandene?

Kilder:
Argyll Etkin Limited. London 1991. Kohl's Briefmarken-Handbuch 1925, samt tillæg fra 1928.
Ecsti Katalog af I.Welner. Tallinn 1934.
Estonia Philately & Postal History Catalogue. Sweden 1986.

Din kommentar udbedes venligst - enten ved direkte henvendelse til mig eller bladets redaktør.

Kommentar:
Hvis vi f.eks. ser pa de danske oplagstal vedr. AFA nr. 1, så er de oplyste op­lagstal lig med det totale antal af trykte frimærker (afleveret til Postetaten fra henholdsvis Ferslew og Thiele).
Mon ikke dette også er gældende for andre postvæsner.

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 7.


Hits: 819

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig