btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

I sandhedens interesse, så kom vi igen­nem dette nåleøje efter godt to timer forløb! Jeg skal ikke uddybe episoden yderligere, men blot nævne, at Peter og undertegnede (vor træthed til trods) havde MEGET svært ved at holde ma­sken og i øvrigt finde den grimasse, der kunne passe til lejligheden.
Efter denne "taltrænings oplevelse" i tolden, blev vi udstyret med de fornød­ne papirer og skulle derpå kvittere for, at toldbehandlingen var udført - vi fik efter lange diskussioner den "stakkels" tolder overbevist om, at det var HAM, der skulle kvittere - og ikke MIG!

Vi skulle nu vente på, at der blev to opsættere ledige. Da disse var fundet, skulle vi yderligere vente på en polities­korte (godt nok kun tsn mand, men bevæbnet med pistol og \Valkie-Talkie). Endelig efter små 3 timer gik det til udstillingshallen (Pavillon nr. 24).
Her blev vi modtaget af en "tilforordnet person", som kontrollerede afgangstiden på vore papirer (vi kunne jo have tillade os at drikke en hårdt tiltrængt øl på vejen ... gå på toilettet ... eller hvad ved jeg!). Han gjorde i alle fald ikke indsigelser over intervallet, som var på under 10 minutter.

 

Udstillingsområdet med de to karakteristiske tårne.

 

 

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 9.


Hits: 1389

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig