btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » Medlemsblad for Danzig Gruppen

Medlemsblad for Danzig Gruppen

 

»Postfrimærkerne for »Kongeriget Po­len« skal have tydelig polsk karakter og omfatte i alt fire tegninger. Den første tegning skal have målet 90x119 mm og bliver reproduceret i størrelsen 19x23 mm. De øvrige tegninger, med forskellige motiver, skal udføres i størrelsen 115 x145 mm og bliver repro­duceret i størrelsen 23x29 mm med pålydende 40 og 60 fen., samt 1 mark. Tidsfristen for indsendelse af forslag er den 1. november 1917.«
32 kunstnere indsendte i alt 147 forslag til konkurrencen.
Flertallet af forslagene viser det polske nationalsymbol, den hvide øm. De øvrige forslag viser tidligere konger og dronninger, andre personer med til­knytning til den polske historie samt Konkurrencereglerne er gengivet i kataloget på tysk, fransk og polsk og er inden offentliggørelsen godkendt af de tyske censurmyndigheder i Wars­zawa.

historiske bygninger. Førstepræmien blev delt mellem fire deltagere: Ed­mund Bartlomiejczyk, Waclaw Husar-ski, Josef Tom og Edward Trojanowski. Efter afslutningen på konkurrencen, be­sluttede Kunstnersammenslutningen at udgive et katalog, hvori samtlige ind­sendte forslag skulle vises.
Imidlertid er der kun medtaget 140 af de indsendte forslag i kataloget, idet der blev nedlagt forbud fra den tyske civile administration mod at offentlig­gøre syv af forslagene, da disse havde motiver fra byer, beliggende i områder,

 

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 33.


Hits: 496

Added: 05/04/2019
Copyright: 2023 Danzig.org

Danzig