btn toggle

Gallery

Gallery » Danzig - Nyt Nr. 16 » DANZIG NYT

DANZIG NYT

 

oplaget er på ca. 4.000 styk­ker, hvoraf der efter sigende skal der være tilbagekaldt omkring 1.000 blokke til makulering(?) fra Warschawa, som havde fået en portion på ca. 2.000 stykker af type 2.

Nununererittg type 2.

 

Type 3: 4 mm høje tal uden ceriffer på "N°". Oplaget er på 1 million. Nummereringen er på type 3 udført sammen med tryknin­gen af blokken på "normal" vis.

Nununerering type 3.

Som det officielle oplagstal på udstil­lingsblokken er der oplyst, at hele oplaget er på 1 million stykker.

Her er der også tale om "fusk", idet det "rigtige" oplagstal altså er 1,005 mil­lion!

Hvordan, der er sluppet forskellige ty­per ud fra trykkeriet, er der endnu ingen melding om ....og kommer der mon nogensinde en plausibel forklaring?

Hvorfor de 5.000 første blokke er
fremstillet med afvigende nummerering
står også uklart ... og er de - hvad nummeringen tyder pa - trykt forst?
Spaendende er det at vente pa, om der vil fremkomme et officielt svar fra det polske Postvaesen omkring denne ''skandale'' - for en skandale er det vel, nar almindelige frimaerkesamlere ikke kan komme i besiddlese af alle tre varianter pa normal vis.

Ovennaevnte kan maske medfore, at udstillingsblokken kommer pa den sorte liste, hvilket vil medfore at den ikke ma udstilles - og sa bliver det en rigtig skandale!

Der er i ovrigt udgivet 4 andre frimaerker i samme serie.
Disse  4 mærker, der alle - ligesom blokken - har rav som motiv, vises herunder.

 

 

 

 

argang Nr. 16 August 1993, Seite 44.


Hits: 1067

Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig